مشاور امور جوانان استانداری آذربایجان غربی گفت: باید همسویی بین صلح‌طلبان، میانه روها، آزاداندیشان، فعالان مدنی، فعالان فرهنگی، فعالان سیاسی، مذهبیون اصیل، دانشگاهیان، دانشجویان، هنرمندان و ... در مقابل تندروها شکل بگیرد.

تدبیر ما -محمد خزایی در گفت وگو با ایلنا در ارومیه گفت:در دنیای آشوب زده کنونی که از هر گوشه اش شعله جنگی برپاست و به نظر می آید که پایانی بر ماجراجویی های ماجراجویان نیست، تریبون به دست تندروها افتاده تا هر روز بر دامنه جنگ و آتش بیافزایند و قربانی های بیشتری را به پیشگاه خدایگان خشم و شهوت خویش بفرستند. 

وی افزود:منطق تندروها در هر کجای دنیا از هر آئین، مذهب، قوم، نژاد، رنگ و زبان که باشند، خیلی به هم نزدیک است. تندروها صلح را ناشی از ترس می پندارند و جنگ را نشانه شجاعت، گفتگو را مایه شرمساری می دانند و پرخاشگری را دال بر شهامت!

خزایی ادامه داد:هیچکس از گزند زبان تند و عوارض تندروی های افراطیون در امان نیست. برای جان سایر انسان ها ارزشی قائل نیستند. در سیستم تندروها، هتاک ترین و خشونت طلب ترین افراد، بهترین افراد خواهند بود، هرچه تندروتر، بهتر!.  

 وی همچنین ادامه داد:تندروها در تمام سطوح و ارکان زندگی امروزی یافت می شوند،از کوچه و خیابان و جاده ها و استادیوم و دانشگاه و روزنامه و رسانه و حزب و مراکز مذهبی گرفته تا خانه و محله و مدرسه و اداره و مراکز  نظامی و وزارتخانه و روستا و شهر و کشور و جهان! قابل یافت است.

خزایی با بیان اعتماد به اصحاب رسانه میانه رو گفت: باید تریبون را از تندروها گرفت و به میانه روها داد، باید فرصت حکمرانی را از تندروها گرفت و به میانه رو ها سپرد.

مشاور امور جوانان استانداری اذربایجان غربی افزود:افراد تندرو، رسانه های تندرو، مسئولان تندرو، تماشاگران تندرو، نظامیان تندرو، سیاستمداران تندرو،مذهبیون تندرو، احزاب تندرو، دولت های تندرو و .... باید محدود، کنترل و منزوی شوند.

این مقام مسئول ادامه داد:باید همسویی بین صلح طلبان، میانه روها، آزاداندیشان، فعالان مدنی، فعالان فرهنگی، فعالان سیاسی، مذهبیون اصیل، دانشگاهیان، دانشجویان، هنرمندان و ... در مقابل تندروها شکل گیرد.