در آستانه دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، جلسه انتخابات شورای اصلاح طلبان شهرستانهای آذربایجان غربی در دفتر سرو برگزار گردید.

در این جلسه که باحضور اکثریت قریب به اتفاق اعضای شورای اصلاح طلبان استان که متشکل از مجمع های انتخاباتی اصلاح طلبان و حامیان دولت در شهرستانها و احزاب استان برگزار گردید، سیاوش قهوه چیان به بیان نکاتی درباره شرح وظایف این شورا پرداخت.

در ادامه جلسه برخی از اعضا نکته نظرات خود را درباره انتخابات بیان و در نهایت اعضا برای کسب مسئولیتهای مختلف ثبت نام کردند.

بعد از انجام رای گیری و با شمارش آرا حمید صداقت پیشه به عنوان رئیس شورای اصلاح طلبان استان انتخاب گردید.

همچنین شایان ذکر است، اسماعیل میرزایی و اژدر طالبی به عنوان نایب رئیس اول و دوم، رضا بشارتی و فرانک فاریابی به عنوان منشی، محمد صادق محسن پور به عنوان خزانه دار و بهروز نورمحمدی به عنوان سخنگو انتخاب شدند.