شورای نگهبان حرمت این شورا را نگه دارد
 
 

به گزارش ایرنا، حجت الاسلام سید مهدی طباطبایی در آیین رونمایی از مجموع کتاب های حقوق و زندگی افزود: امید است در شورای نگهبان حرمت این شورا را نگهداشته و بعد از آن به دیگران توصیه داده و بخواهند از آن ها که بیشتر رعایت کنند. وی اظهار داشت: امید است مردم طبق توصیه های ارائه شده شرکت جمعی درانتخابات داشته باشند که قطعا هم دارند چرا که نظام را دوست دارند. نماینده مجلس هفتم گفت: ممکن است شرایطی پیش آید و نظراتی داده شود که مخل بر ورود همگان به انتخابات باشد که مصیبتی بزرگ است.