اصلاح‌طلبان ارومیه پس از ماه‌ها رایزنی، رصد نامزدهای انتخاباتی و جلسات متعدد توانستند الهه سرشار، هادی بهادری و مجید میلان را به عنوان نمایندگان ارومیه معرفی کنند. همراهی با گام دوم اصلاح‌طلبان و حامیان آن در سراسر کشور، پوشش شکاف‌های موجود اجتماعی و سیاسی و حمایت نیروهای با سابقه اصلاح‌طلبی طولانی و همچنین اصلاح‌طلبان ارومیه مزایای لیست اصلاح‌طلبان استان است.

لیست و همراهی سراسری

مزیت لیست اصلاح‌طلبان و حامیان دولت در ارومیه فارغ از آنکه چه کسانی در لیست قرار گرفته‌اند، همراستایی با حرکت گام دوم کشوری است که می‌کوشد مجلسی معتدل سامان دهد. گام دوم عنوانی بود که حسن روحانی به صورت مسقیم گرای آن را داد. پیش از این گرا سیدمحمد خاتمی، اکبر هاشمی‌رفسنجانی، حسن روحانی و محمدرضا عارف در تلاش‌های مداوم و نظارت نمایندگا‌ن‌شان در سراسر کشور مجموعه‌ای از انتخابات‌ را سامان دادند و شوراهای راهبردی و شوراهای عالی سیاستگذاری با حضور سیاسیون اصلاح‌طلب و احزاب شکل گرفت. حالا شورای راهبردی استان در هماهنگی با کل کشور لیست خود را در معرض مردم ارومیه قرار داده است. احزابی مانند اتحاد ملت ایران و کارگزاران سازندگی که معتبرترین جریان حزبی اصلاح‌طلبی است از این لیست حمایت کرده‌اند. لیست اصلاح‌طلبان و گام دوم ریشه در عزمی ملی دارد و به دنبال عملی‌ کردن برجام داخلی است. این لیست شاخه‌ای از یک درخت است، درخت سبز اصلاحات.

لیست اصلاح‌طلبان و پیوند با جامعه

دیگر مزیت این لیست پوشش آن بر اساس شکاف‌های مذهب‎، جنسیت و قومیت است، تمام نمایندگان شکاف‌های اجتماعی در شهر ارومیه در این لیست حضور دارند. خانم الهه سرشار در این لیست قرار دارد. حضور زنان در فعالیت‌های سیاسی یکی از نشانه‌های اعتقاد به دموکراسی است. باور مدرن زن را به عنوان عنصری فعال و اجتماعی می‌پذیرد و آن را باور دارد. حضور سرشار در لیست اصلاح‌طلبان و حامیان دولت نشان می‌دهد که این لیست به حضور زنان در سیاست باور دارد و معتقد است که جمعیت زنان که نصف جمعیت کشور را تشکیل می‌دهد تنها قرار نیست خانه نشین باشد. زنان ارومیه فردی از جنس خود را در این لیست می‌بینند. زنی مانند خود که استحقاق یافته است در لیست اصلاح‌طلبان و حامیان دولت باشند.
از سوی دیگر هادی بهادری را می‌توان نماینده‌ای صادق برای آذربایجان دانست. دریاچه ارومیه به عنوان نشانه مظلومیت و ناکارآمدی دولت محمود احمدی‌نژاد مورد اشاره بسیاری از دل‌نگرانان آذربایجان بوده است و هادی بهادری فعالیت بسیاری در این راستا داشته است. از سویی دیگر بهادری را می‌توان نمادی از حضور ترکان در لیست ارومیه دانست که به همراه سرشار به نوعی نشانه دقت به ترکیب جعیتی شهر است. بهادری علاوه بر تخصص‌های فراوان سابقه علمی و اجرایی درخشانی دارد و همچنین تمایلات وی به مطالبات قانونی آذربایجان دیگر مزیت اوست.
مجید میلان نیز توجه به هویت کردی در شهر است. این طور نیست که اصلاح طلبان به ترکیب جمعیتی شهر ننگرند و یا ستم طولانی به ترک‌ها و کرد‌ها در کشور را نادیده بگیرند. انتخاب یکی از همشهریان اهل سنت در لیست اصلاح‌طلبان نشان از آن دارد که اصلاح طلبان به حضور اهل سنت در سیاست اعتقاد دارند و این نیز یکی دیگر از نشانه‌های مدرن بودن و مزیت لیست اصلاح‌طلبان است. از این رو می‌توان گفت لیست اصلاح‌طلبان در پیوند با جامعه است. هیچ‌کدام از این افراد از سوی نهادهای رسمی حمایت نمی‌شوند و این یعنی نامزد‌های اصلاح‌طلب در ارومیه از جامعه برخاسته و به دنبال مطالبات اجتماعی خواهند بود.
لیست اصلاح‌طلبان و هویت اصلاح‌طلبی
همچنین حمایت‌ اصلاح‌طلبان استان که از سال 1376 همواره در ستادهای انتخاباتی بدون توجه به گرفتن پست و مقام حضور داشتند و در این راه حاضر به هیچ معامله و سازشی نشده و هزینه گزافی داده‌اند که این سرمایه گران‌بهایی برای لیست اصلاح‌طلبان و حامیان دولت است. دانشجویانی که منفعتی مستقیم از قبل این لیست نخواهند داشت و ثروتی بر ثروت خود نخواهند افزود نیز از حامیان اصلی این لیست هستند.
لیست اصلاح‌طلبان و حامیان دولت حاصل عمل شفاف و جلسات فراوان است، این لیست بسیاری از سیاسیون اصلاح‌طلب را که بعدها سوار قطار اصلاح‌طلبی شده‌اند به جلسات دعوت کرد و از ایشان رایزنی گرفت، برایشان جلسات سخنرانی ترتیب داد و از این رو تمام تلاش ارائه‌کنندگان این لیست اجماع بوده است. حالا این لیست منتظر حضور مردم در پای صندوق‌های رای است.
لیست اصلاح‌طلبان و حامیان دولت در ارومیه توسط کسانی انتخاب شده‌اند که اصلاح‌طلبی خود را در طول تاریخ فعالیت سیاسی‌شان اثبات کرده‌اند،  آنها مورد غضب واقع شده‌اند و هزینه‌ها پرداخت کرده‌اند اما حالا آمده‌اند تا باری دیگر پیشنهاد‌های خود را به مردم عرضه کنند. تنها دارایی آنان چون سیدمحمد خاتمی‌ آبرو و هویت اصلاح‌طلبی آنان است.
و حالا مردم

حالا باید کرد و ترک دست در دست هم ترک و کرد را انتخاب کنند. این مردم هستند که دلیل کافی برتری لیست گام دوم در ارومیه خواهند بود و نشان خواهند داد با لابی و ثروت، قدرت و گرد وخاک نمی‌توان مردم را فریب داد. مردم صاحبان ثروت را می‌شناسند، عملکرد مدعیان خدمت را در سال‌های طولانی سنجیده‌اند و انتخابشان معیار خواهد بود.  
یک مجلس معتدل و همراه خواهد توانست دولت را در بازخوانی فصل سوم قانون اساسی تحت عنوان حقوق ملت موفق کند. مجلس معتدل با گام دوم امکان آن را خواهد داشت که تبعیض بین شهورندان ایرانی پایان پذیرد. امید است با انتخاب لیست اصلاح‌طلبان و گام دوم دولت تدبیر و امید بتواند به وعده‌های خود که بخشی از آن‌ها را ذیل عنوان مذاکرات هسته‌ای محقق کرده است عملی کند.