با توجه به شرایط کنونی انتخابات و حذف قریب به اتفاق کاندیداهای اصلاح طلب، انتظار می رود جناب رییس جمهور با درایت همیشگی شان، از اختیارات قانونی خود در جهت حفاظت از قانون اساسی و حقوق شهروندی ورود کند.
 کلید تدبیر توانست مسئله سیاست خارجی را به نحو احسنت به پایان رساند و اینک نوبت آن است که کلید دوباره به چرخش درآمده و اقتصاد نیمه فلج کشور را که حاصل بی تدبیری و  لحظه پرستی دولت قبل است را  به حرکت وادار نماید.
طبیعی است که برنامه اقتصادی دولت نیازمند حمایت همه جانبه تمام نهاد های تصمیم گیری ایران است که راه سخت و صعب کنونی را هموار سازند.
با روند کنونی انتخابات، دولت دکتر روحانی نخواهد توانست حمایت مجلس را برای برنامه های خود داشته باشد و ممکن است تا انتخابات بعدی ریاست جمهوری، دولت حداقل در مورد اقتصاد نتواند کاری از پیش ببرد.
بنابراین بر رییس جمهور عزیزمان واجب است تا با رایزنی  نیروهای فکری خود را به صحنه بیاورد  تا در انتخابات، توازن نیروهای سیاسی برقرار گردد؛ ان شا الله.
حامیان مهندس آزادی با وجود رد صلاحیت وی، امید بسیار زیادی به تایید صلاحیت دوباره دارند و هنوز هم خالصانه  در جلسات همفکری حضور فعال دارند.
با توجه به فضای حوزه میاندوآب، شاهیندژ و تکاب و تاریخچه قبلی انتخابات در این حوزه، حضور اشخاصی با صداقت گفتار و  رزومه کاری قوی مانند مهندس آزادی ضروری به نظر می رسد.
اگر چه راه درازی در پیش رو داریم اما با پرچم اصلاح طلبی، افکارعمومی آماده و کمک های  یاوران همیشگی، پایان ماراتن انتخابات را با شیرینی به اتمام خواهیم رسانید. ان شاالله.